file Slovník pojmov

 • TomasHanzel
 • TomasHanzel-ov Avatar
 • Online
 • Administrátor
 • Administrátor
 • OpenSuSE + KDE 4,5, GNOME 3
Viac
31 aug 2009 23:24 - 04 jún 2010 07:58 #1293 od TomasHanzel
Slovník pojmov bolo vytvorené TomasHanzel
A

AA
Anti-Aliasing (FSAA -Full Screen Anti Aliasing) Technológia využívaná pre vyhladzovanie hrán pixelov v (3D)grafike, kde zbavuje vykresľované objekty zubatých okrajov.

AAC
Advanced Audio Coding. Druh stratového kodeku, bol vyvinutý ako následník kodeku MP3 vrámci štandardu MPEG4.

AMD
Advanced Micro Devices ,spoločnosť zaoberajúca sa vývojom a výrobou mikroprocesorov , čipových sád. Bola zaolžená v roku 1969 v Kalifornii. V roku 2006 sa stala vlastníkom firmy ATI.
www.amd.com

Apple
Apple Computer Incorporated -je americká technologická spoločnosť založená v roku 1976 v Silicon Valley. Hlavným programom spoločnosti je výroba a vývoj osobných počítačov Macintosh a ich programového vybavenia (Mac OS X) a aj ostatných zariadení.
www.apple.com

Applet
Program spustiteľný z inej aplikácie (programu). Nie je spustiteľný samostatne.Musí byť spustený pomocou kontajneru poskytovanom hostiteľským programom, zvyčajne pomocou pluginu (na rozdiel od skriptu napísaného v skriptovacom jazyku ako je napr. JavaScript). Applet bývá bezstavový a z bezpečnostných dôvodov disponuje len obmezenými prístupovými právami (pri práci so súborovým systémom).

ARM
(tiež aj Advanced RISC Machine alebo Acorn RISC Machine) mikroprocesorová architektúra typu RISC vyvinutá firmou ARM Limited, ktorá sa využíva v mnohých vstavaných systémoch. Pre svoju energetickú úspornosť sa procesory ARM používajú hlavne v mobilnom segmente spotrebnej elektroniky.
ABI

Application binary interface -popisuje nízkoúrovňové rozhrania medzi aplikáciami a operačným systémom, aplikáciami a ich knižnicami alebo součásťmi aplikacií.Rozdiel medzi ABI a API je ten, že API definuje interface medzi zdrojovým kódom a knižnicami, takže tento zdrojový kód bude možné zkompilovať na systémoch podporujúcich dané API, zatiaľ čo ABI umožňuje iba zkompilovanému súboru fungovať bez zmien na systémoch s kompatibilným ABI.

ACPI
Advanced Configuration and Power Interface -špecifikácia funkcií (otvorený priemyselný štandard) na úsporu energie, ktorý definuje spoločné rozhrania na rozpoznávanie hardvéru, konfiguráciu základnej dosky a zariadení a správu napájania. (-umožňuje riadiť množstvo energie pre každé zariadenie pripojené k počítaču. Základné nastavenie zabezpečuje BIOS základnej dosky a ostatná komunikácia precháza cez operačný systém. Ten potom naviac môže vypnúť rôzne periférie, ktoré se práve nepoužívajú. Tiež umožňuje zapnút počítač napríklad stačním niektorej klávesy, pri pohybe myšou alebo cez sieťovú kartu, či modem. Medzi často využívané vlastnosti ACPI patria aj rýchle zapnutie a vypnutie PC špeciálnymi technikami označovanými ako S1 (Power On Standby - POS) a S3 (Suspend to RAM - STR). Režim S2 sa v praxi nepoužíva. ) Vyvinuli ho spoločnosti HP, Intel, Microsoft, Phoenix a Toshiba a prvy krát bol uvedený v decembri 1996.

AC97
Audio Codec '97 (alebo aj AC'97 )-zvukový kodek vyvinutý firmou Intel v roku 1997.

Adware
advertising-supported software -software obsahujúci nevyžiadanú reklamu (napr.:bannery alebo pop-up okná ).

Administrátor
Správca (Root) systému (v rámci systému má neobmedzené práva )

AGP
Accelerated Graphics Port/Advanced Graphics Port -Vysokorýchlostný kanál pre pripojenie jedného zariadenia (povätšinou grafickej karty ) k základnej deske počítača. V roku 2004, nové verzie AGP zvyšujú tok dát dva- až osemkrát. Nasledujúce verzie sú:
AGP 2x, používa 32-bitov šírku zbernice, pri frekvencii 66 MHz. Efektívne je však zdvojnásobená na 133 MHz. Výsledkom je maximálny tok dát 533 megabajtov za sekundu. Voltáž je taká istá ako pri AGP 1x.
AGP 4x, používa 32-bitov operujúcich na 133 MHz efektívne zdvojnásobených 266 MHz, čoho výsledkom je 1066 megabajtov za sekundu. Voltáž 1.5 V.
AGP 8x, zdvojnásobených 266 MHz dáva maximum 2133 megabajtov za sekundu. Voltáž 0.8 V.

API
Application programming interface -rozhranie pre programovanie aplikácií. Ide o zbierku funkcií a tried (ale aj iných programov), ktoré určujú akým spôsobom sa majú funkcie knižníc volať zo zdrojového kódu programu. API funkcie sú programové celky, ktoré programátor volá namiesto vlastného naprogramovania. Grafické knižnice ako OpenGL alebo DirectX majú taktiež zabudované vlastné API funkcie. Rozhranie knižnice, ktorá sa používa pri prekladaní programu do binárnej podoby sa nazýva ABI.

ASCII
American Standard Code for Information Interchange -americký štandardný kód pre výmenu informácii. Ide o kódovací systém znakov anglickej abecedy, číslic, iných znakov a riadiacich kódov (ASCII kód je pôvodne sedembitový - obsahuje 128 znakov. Pre potreby dalších jazykov sa používajú osembitové rozšířenia, obsahujúce dalších 128 znakov ).

ASUS
ASUSTeK Computer Incorporated -je taiwanský výrobca počítačových súčiastok. (Asus bol založený v roku 1989 v meste Taipei na Taiwane TH Tungom, Ted Hsuom, Wayne Hsiehom a MT Liaom - všetci boli inžiniermi z Aceru. Meno Asus vzniklo z Pegasa (pegasus), mýtického okrídleného koňa z gréckej mytológie. Prvé písmená sa odstránili preto, aby názov začínal na A a bol vysoko v abecede. Asus produkuje tiež komponenty pre iné rozličné značky ako Sony, Apple, Alienware, Palm a HP ).
www.asus.com

Adresár
Je v počítačoch programovo pridelená a sprostredkovaná oblasť na diskovom nosiči, ktorá je označená podľa predpísaných syntaktických pravidiel (podobne ako súbory) a väčšinou združuje logicky súvisiace súbory (a adresáre).
Spravidla slúži na logické zoskupenie súborov a iných adresárov. Adresáre sú na pevnom disku usporiadané v stromovej štruktúre. Adresár môže obsahovať súbory a zložky, ktoré môžu obsahovať znova ďalšie zložky a súbory.

Adware
Adware (skratka z angl. advertising-supported software) je akýkoľvek softvér, ktorý automaticky zobrazuje, prehráva alebo sťahuje reklamný materiál na počítači po svojej inštalácii alebo pri používaní tohto softvéru. Reklamy v týchto programoch slúžia niekedy na pokrytie nákladov na tvorbu programu, a vďaka nim je možné, aby program bol dostupný zadarmo.

ALSA
ALSA (Advanced Linux Sound Architecture) je sadou linuxových ovládačov zvukových kariet. V jadre 2.6 nahradzuje staršie ovládače OSS. Projekt založil Jaroslav Kysela.

Android
Google Android je open-source platforma pre mobilné zariadenia. Skladá sa z linuxového jadra, knižníc v jazyku C, javovského virtuálneho stroja a sady aplikácií pre mobilné telefóny. Je, okrem jadra (to spadá pod GNU GPL), šírená pod licenciou Apache Public License.

API
API je skratka z application programming interface (rozhranie pre programovanie aplikácií). Tento termín je používaný v programovaní. Ide o zbierku funkcií a tried (ale aj iných programov), ktoré určujú akým spôsobom sa majú funkcie knižníc volať zo zdrojového kódu programu. API funkcie sú programové celky, ktoré programátor volá namiesto vlastného naprogramovania.

Applet
Applet je (relatívne) jednoduchá aplikácia, ktorá sa spúšťa z iného programu napr. webového prehliadača. Na rozdiel od programu nemôže applet bežať samostatne. Musí byť spustený pomocou kontajneru, ktorý je poskytovaný hostiteľským programom, zvyčajne pomocou pluginu (na rozdiel od skriptu napísaného v skriptovacom jazyku ako je napr. JavaScript). Applet býva bezstavový a z bezpečnostných dôvodov disponuje len obmedzenými prístupovými právami.

ASCII
ASCII je anglická skratka pre American Standard Code for Information Interchange (americký štandardný kód pre výmenu informácii). Ide o kódovací systém znakov anglickej abecedy, číslic, iných znakov a riadiacich kódov.

Arch Linux
  Arch Linux (skrátene Arch) je distribúcia GNU/Linuxu, ktorá sa snaží byť čo najľahšia a najjednoduchšia (v zmysle vnútornej štruktúry a toho čo robí distribúciu distribúciou). Vývoj distribúcie je vedený v duchu minimalizmu, jednoduchosti, elegancie a správnosti kódu. Pričom jednoduchosťou sa myslí "...bez zbytočných pridaných hodnôt, úprav, alebo komplikácií...".
  Inšpirovaná je distribúciou CRUX (iná minimalistická distribúcia) začal Judd Vinet v roku 2002 pracovať na Arch Linuxu a vývoj viedol až do roku 2007, kedy predal vedenie Aaronovi Griffinovi.

AA
Anti-Aliasing (FSAA -Full Screen Anti Aliasing) Technológia využívaná pre vyhladzovanie hrán pixelov v (3D)grafike, kde zbavuje vykresľované objekty zubatých okrajov.

AAC
Advanced Audio Coding. Druh stratového kodeku, bol vyvinutý ako následník kodeku MP3 vrámci štandardu MPEG4.

AMD
Advanced Micro Devices ,spoločnosť zaoberajúca sa vývojom a výrobou mikroprocesorov , čipových sád. Bola zaolžená v roku 1969 v Kalifornii. V roku 2006 sa stala vlastníkom firmy ATI.
www.amd.com

Apple
Apple Computer Incorporated.

Applet
Program spustiteľný z inej aplikácie (programu). Nie je spustiteľný samostatne.Musí byť spustený pomocou kontajneru poskytovanom hostiteľským programom, zvyčajne pomocou pluginu (na rozdiel od skriptu napísaného v skriptovacom jazyku ako je napr. JavaScript). Applet bývá bezstavový a z bezpečnostných dôvodov disponuje len obmezenými prístupovými právami (pri práci so súborovým systémom).

ARM
(tiež aj Advanced RISC Machine alebo Acorn RISC Machine) mikroprocesorová architektúra typu RISC vyvinutá firmou ARM Limited, ktorá sa využíva v mnohých vstavaných systémoch. Pre svoju energetickú úspornosť sa procesory ARM používajú hlavne v mobilnom segmente spotrebnej elektroniky.

B

bash
Bash je unixový (Linux/Unix/BSD) príkazový shell interpreter naprogramovaný v rámci projektu GNU. Názov je akronym k názvu Bourne again shell - je založený na Bourne Shellu (bsh), čo bol najpoužívanejší unixový shell. Originálny BSH napísal Stephen Bourne v Bellových laboratóriách a Bash bol napísaný Brianom Foxom v roku 1987. Bash bol taktiež portovaný na operačný systém Microsoft Windows projektom Cygwin.

binárka
Je program, ktorý vznikne preložením zo zdrojových kódov. Formát binárnych programov je pre každú architektúru iný, pokiaľ nie je povedané inak, myslí sa väčšinou i386. Hovorovo se binárnim programom hovorí binárky. Pod GNU/Linuxom sú spravidla binárkami spustitelné programy.

BIOS
Basic Input Output System (doslova základný vstupno-výstupný systém), skrátene BIOS, je základný program osobného počítača slúžiaci na komunikáciu hardvéru s operačným systémom počítača. Obvykle je umiestnený v pamäti na základnej doske a je mu predané riadenie po štarte počítača. Po inicializácií systému potom BIOS načíta operačný systém a predá mu riadenie. V moderných operačných systémoch nie sú už služby BIOSu tvoriace jeho rozhranie používané, alebo je ich využitie obmedzené na niektoré činnosti alebo fázy behu operačného systému (detekcia a počiatočná konfigurácia zariadení atd.).

bit
Bit je názov základnej jednotky informácie. Ako skratka sa používa bit alebo b. Používa sa v teórii informácie a v informatike. Bit môže nadobúdať jednu z dvoch logických hodnôt. V praxi nadobúda vždy jednu z dvoch vzájomne sa vylučujúcich stavov, ako „pravda“ -- „nepravda“, „zapnutý“ -- „vypnutý“, nula -- jedna.

Bluetooth
Bluetooth je bezdrôtová komunikačná technológia pracujúca v ISM pásme 2,4 GHz (rovnakom ako u Wi-Fi). Slúži na nadviazanie spojenia medzi dvoma zariadeniami, napríklad mobilným telefónom a osobným počítačom alebo headsetom.
Technológia Bluetooth je definovaná štandardom IEEE 802.15.1. Vyskytuje sa v niekoľkých vývojových verziách. Najviac využívaná verzia nesie označenie 1.2 a využíva ju v súčasnosti absolútna väčšina zariadení. Maximálny dosah je pri verzii 1.1 až 10 metrov, pričom 2 i viacej (max. 7) zariadení na seba pri komunikácii nemusí „vidieť“. Verzia 1.2 rozširuje dosah až na 100 m. V súčasnosti sa blíži štandardizácia novej špecifikácie Bluetooth 2.0 EDR, ktorá zavádza novú modulačnú techniku pi/4-DQPSK a zvyšuje tak dátovú priepustnosť na trojnásobnú hodnotu oproti Bluetooth 1.2.

boot, bootloader
  zavádzač, zavádzanie systému (Lilo, Grub)

browser, browse
  webový prehliadač, prehliadanie, pozri explorer

CD

Desktop
  Plocha, Stolový PC, Notebook, Netbook

Distro,Distribúcia
  Súbor aplikácií a jadra systému Linux, tvoriaci kompletný operačný systém

directory
  zložka, viď. folder

Dualboot
  Používanie dvoch rôznych operačných systémov na jednom počítači. Pri štarte sa ako prvý pustí tzv. Boot Manager, ktorý dá na výber, aký operačný systém sa má spustiť. Známe Boot Managery sú napríklad Grub alebo LILO.

E

Explorer
  Prehliadač (konqueror, firefox, Opera, Internet Explorer,Chrome

F

file
  súbor

folder
  zložka, priečinok

FS, filesystem
  súborový systém (NTFS,FAT,EXT2,3,4, reiserFS a i

G

GNU
  Projekt GNU založil v roku 1984 Richard Matthew Stallman. cieľom bolo vytvoriť plnohodnotné free softvérové vybavenie, ktoré by bolo kompatibilné s Unixom. Slovo free sa však nevzťahuje na cenu, ale na vaše práva, ktoré vám umožňujú free software slobodne používať, šíriť a meniť (anglicky free = zadarmo, ale aj slobodný). GNU je rekurzívna skratka pre „GNU Nie je Unix“ (angl. „GNU's Not Unix“). GNU je unixový operačný systém. Takýto systém sa skladá z jadra OS a obslužných programov. Najznámejšie jadro, ktoré používa nástroje projektu GNU je Linux a systém na ňom založený sa nazýva GNU/Linux, alebo len Linux.

GPL
  General Public Licence je licencia pod ktorou je šírený OS Linux. Zaručuje slobodu použitia a šírenia a zároveň chráni program pred zneužitím.

GUI
  Grafické rozhranie (grafická nadstavba - mplayer - gmplayer)

HIJK

kernel, kernel-source,kernel-headers
  jadro (jadro Linuxu, kernel-source: zdrojové kódy jadra, kernel-headers: hlavičkové súbory)

L

Linus Torvalds
  Tvorca operačného systému Linux. Začal vývoj Linuxu, jadra operačného systému a dodnes je správcom hlavnej vetvy vývoja. Patrí k švédsky hovoriacej menšine vo Fínsku. Jeho manželka Tove Torvalds je 6-násobnou majsterkou Fínska v karate a má s ňou 3 dcéry. Po ukončení štúdia sa Linus Torvalds presťahoval do USA, kde žije dodnes.

Linux
  Linux (alebo GNU/Linux) je voľne šíriteľný operačný systém. Znamená to podľa kontextu iba jadro alebo kompletnú distribúciu.

M

mount
  pripájanie (disku, partície, mechanik, usb kľúčov a i

man
  manuálové stránky v Linuxe

NOP

package
  označuje balík, napríklad inštalačný, "rpm, deb, tar.gz...", alebo sadu patchov

patch
  záplata do systému. Najviac používaná ako záplata do jadra, kde upravuje zdrojové kódy, prípadne kódy software-u. Umožňuje využívať viacero funkcií, alebo aj ochrániť pred nebezpečenstvom nabúrania sa do systému, alebo jeho pádu na základe chyby.

QR

Richard Matthew Stallman
  Hnací motor projektu GNU a prezident nadácie voľného softwaru dostal prestížnu medzinárodnú cenu Takeda 2001. Študoval na Harvarde fyziku. Počas študijných rokov pracoval v MIT laboratóriu umelej inteligencie, kde sa učil vyvíjať opračné systémy. V tejto dobe napísal aj prvú verziu textového editoru Emacs. MIT opustil v roku 1984, aby sa mohol venovať projektu GNU.
  Medzi jeho najvýznamnejšie softvérové úspechy okrem editora Emacs patri i prekladač GCC, debugger GDB a ďalšie, všetky dostupné pod licenciou GNU GPL.

S

share, shared folder
  označuje slovo zdieľať, alebo miesto - zdieľaná zložka

T

Tux
  Tučniak Tux je maskotom operačného systému Linux. Pôvodne bol jedným z návrhov na logo (druhým najznámejším je líška), ale vybral si ho Linus Torvalds, pretože sa mu páčil a má rád tučniakov.

U

upgrade
  aktualizácia "systému, softwéru..."

user, users
  ide o označenie užívateľa, alebo užívateľov (systému)

VWXY


Z

Close the Windows, Open Source
Posledný krát upravené:04 jún 2010 07:58 TomasHanzel Dôvod: Martin Pišoja a tím LinuxONE.sk

Prosím Prihlásiť alebo Registrácia pre zdieľanie konverzácie.

Čas vytvorenia stránky: 0.098 sekúnd