file /etc/fstab - návod na nastavenie

  • TomasHanzel
  • TomasHanzel-ov Avatar
  • Online
  • Administrátor
  • Administrátor
  • OpenSuSE + KDE 4,5, GNOME 3
Viac
19 júl 2009 21:20 #56 od TomasHanzel
/etc/fstab - návod na nastavenie bolo vytvorené TomasHanzel
Príklad súboru /etc/fstab

/dev/hda2 / reiserfs defaults 1 1
/dev/hda4 swap swap defaults 0 0
/dev/hda3 /home reiserfs defaults 1 0
/dev/cdrom /mnt/cdrom iso9660 user,noauto,ro 0 0
devpts /dev/pts devpts gid=5, mode=620 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
none /sys sysfs defaults 0 0


1, slpec označuje zariadenie, ktoré chceme pripája?, alebo pripájame. Tým môže byť fyzické zadiadenie, ISO disku CD/DVD, či samotná mechanika DVD/CD, alebo flashka, prípadne vzdialený zväzok na sieťovom disku.
/dev/hda3

2, stlpec označuje miesto, kam chcem pripája? oddiel, či súborový systém.
/home

3, stlpec označuje typ súborového systému. Slovo auto umož?uje automatické zistenie súborového systému a tým pádom nemusí byť uvedený presne.
reiserfs

4, Parametre

user - pripojenie môže vykonáva? aj užívate?
sync - okamžitý zápis na zariadenie
ro - read only - len na ?ítanie
rw - read write - ?ítanie aj zápis
noauto - nepripája automaticky pri štarte systému /opak je auto/
codepage - znaková sada, v ktorej sú názvy súborov
noexec - nespúšta? súbory na tomto zariadení
umask - nastavenie práv v súboroch
dmask - nastavení práv v adresároch


5, stlpec označuje zálohovanie zväzku
1 = záloha, 0 = bez zálohy

6, stlpec označuje poradie kontroly zväzkov pri štarte systému. 1. by mal byť "/" zväzok, 2. u ostatných kontrolovaných zväzkoch, 0. pri nekontrolovaných.

Pamätajte, že posledný riadok by mal byť od-Enterovaný

Pripojenie súborového systému NFS a SMB

server:/usr/public /mnt/public nfs ro 0 0

Miesto súboru zariadenia uvedieme ako prvnú položku v riadku názov serveru, na ktorom je súborový systém umiestnený, nasledovaný cestou ku zväzku. Samba je podobne.

//server/share /mnt/win-share smbfs rw,noauto,username= , password= 0 0

Pripojenie obrazov CD/DVD - ISO, a pod.:

# mount /cesta/k/iso /kam/pripojit iso9660 -o loop

Close the Windows, Open Source

Prosím Prihlásiť alebo Registrácia pre zdieľanie konverzácie.

Čas vytvorenia stránky: 0.060 sekúnd