Všeobecné podmienky prihlásenia do súťaže na portáli LinuxONE.sk

1.
Súťaží na portáli LinuxONE.sk sa môžu zúčastniť všetci návštevníci, ktorí spĺňajú nasledujúce podmienky:

 

 • Sú registrovaní návštevníci portálu LinuxOn.sk
 • Nemajú viac ako jeden registrovaný účet na portáli LinuxOn.sk
 • Sú občanmi Slovenskej republiky a majú na Slovensku trvalý pobyt
 • Nie sú členmi hodnotenia „Administrátor“
 • Majú aktívny e-mailový účet

2.
Prvou podmienkou pre spustenie súťaží na LinuxONE.sk je okrem iného minimálny počet prihlásených užívateľov 25

 

V prípade, že prihlásený počet užívateľov nepresiahne minimálnu udanú hodnotu, portál LinuxONE.sk si vyhradzuje právo súťaž ukončiť.

 

3.
Hry na portáli LinuxONE.sk môžu byť • Zábavné
 • Strategické
 • Vedomostné
 • Programátorské
 • Iné*3
 • E-mailové tzv. rýchle odpovede.

 

4.
Žrebovanie víťaza

 

Žrebovanie víťaza bude uskutočnené na základe náhodného výberu zo všetkých prijatých, správnych odpovedí. Ako overenie pravosti sa do úvahy berú tieto fakty:

 

 • Nick, ktorý je uvedený v emaile, musí súhlasiť s registračným emailom na portál.
 • Súťažná  odpoveď musí byť odoslaná z toho istého mailového konta, pod akým je nick registrovaný a uvedený, v opačnom prípade je hráč diskvalifikovaný.
 • Vyplnenie súťažného formulára.

 

Víťazom súťaže sa stáva:

 • Užívateľ, ktorý spĺňa všetky podmienky uvedené vyššie, vrátane podmienok uvedených pri hre.
 • Správne vyriešil zadanú úlohu alebo
 • Správne odpovedal na všetky otázky alebo
 • Bol vyhodnotený ako najrýchlejší alebo
 • Bol vyhodnotený ako najlepší
 • Bol vyžrebovaný náhodne alebo
 • Jeho projekt bol užívateľmi zvolený ako najlepší
 • Iné, doplňujúce pri uvedení hry


5.

Nárok na výhru vzniká splnením všetkých podmienok uvedených v bode „1“ a zároveň je splnený bod „2“ a „3“. Víťaz si uvedenú cenu môže prevziať osobne, pokiaľ nie je v znení sútaže uvedené inak. Na víťaznú cenu nie je možné uplatniť si nárok. Nárok na cenu zaniká,

ak:

 • Nie sú splnené podmienky v bode „1“ a „4“
 • Ak nie sú splnené podmienky v bode „4“ odsek 2, odsek 3, odsek 8
 • Iné skutočnosti, ktoré zadávateľ súťaže, portál LinuxONE.sk, musel uviesť na úvod stránky v časti, kde informoval o priebehu hry.

 

Vyhlasovateľom súťaže je portál LinuxONE.sk v zastúpení Tomáš Hanzel a Róbert Dúbravský, ktorí sa súťaže nemôžu zúčastniť na základe svojho postavenia, vrátane ich rodinných príslušníkov. Užívatelia s hodnotením „AUTOR“*1 a „MODERÁTOR“*2  sa súťaže tiež nesmú zúčastniť.

 

*3 Uvedie sa pri vyhlásení hier, môže však ísť o vytvorenie návrhu, článku, návodu, videa, komixu...
*4 Róbert Dúbravský, Tomáš Hanzel

Súťaže na portáli LinuxONE.sk sú vyhlásené občasne pre návštevníkov portálu LinuxONE.sk za účelom spríjemniť chvíle, zabaviť alebo pomôcť rozšíriť operačný systém Linux. Všetky ceny, ktoré sú v súťažiach na stránkach LinuxONE.sk, sú dary užívateľov a podporovateľov portálu LinuxONE.sk a nie sú právne vymáhateľné a to ani v prípade výhry. Všetkým darcom a podporovateľom touto cestou vopred ďakujeme a veríme, že i s Vašou pomocou a darmi spríjemníme chvíle návštevníkom portálu.

 

Do týchto dní nás podporili.

 • Ivan Bíbr
 • Tomáš Hanzel

Ostatní návštevníci, ktorí nechceli byť zverejnení

 

Všetkým menovaným touto cestou ďakujeme.


Portál LinuxONE.sk

 

Aktualizované: Jún 2010, Tomáš Hanzel, Róbert Dúbravský, Oliver Kindernay, Róbert Zuzík